Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVIII. SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ

    10.-11.10.2017 | Hotel Stupka TÁLE okr. Brezno

VÝBOR

Vedecký výbor konferencie

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

MUDr. Erika Bőhmová
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Andrea Kološová
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Pavol Lokša
Mgr. et Mgr. Adriana Mečochová
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Blažena Pohančaníková
DAHE Ivana Pásztorová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top