Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVIII. SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ

    10.-11.10.2017 | Hotel Stupka TÁLE okr. Brezno

REGISTRáCIA

Konferenčný poplatok

Členovia SEVS Nečlenovia
10. - 11. 10. 2017 15 € 30 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

Spôsob platby
• prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 111017
SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
• v hotovosti pri registrácii

Iné poplatky 10. 10. 2017 11. 10. 2017
Obed 5 € 5 €
Večera  5 €

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top