Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIX. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

    07.12.2017 | Sála B Obvodného úradu,
    Sála A Obvodného úradu, Prešov – Sekcia ošetrovateľstva Námestie mieru 3, Prešov

    7. decembra 2017

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Potrebujete poradiť?

+421 2 556 472 47
0903 224 625

Úvod

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
pod odbornou garanciou
Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
FNsP J.A. Reimana v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
A-medi management

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top