Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIX. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

    07.12.2017 | Sála B Obvodného úradu,
    Sála A Obvodného úradu, Prešov – Sekcia ošetrovateľstva Námestie mieru 3, Prešov

Informácie

REGISTRAČNÝ POPLATOK
lekári – 10 €
sestry – člen SKSaPA – 5 €
sestry – nečlen SKSaPA – 7 €
Sestry – nutné prihlásiť sa cez SKSaPA

KONGRESOVÝ JAZYK
• Slovenský, český

SPOLOČENSKÝ PROGRAM
• Spoločenský večer 10 €
• Spoločenský večer bude v priestoroch hotela DUKLA

TÉMY
• Diagnostika, liečba a prevencia v pediatrii

POTVRDENIE O ÚČASTI
• Podujatie je zaradené do kreditného systému.
• Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

ABSTRAKTY
• Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Pediatrii 2018.

DOPRAVA
• Zo železničnej a autobusovej stanice možno cestovať trolejbusom č. 1, 4, 8, alebo autobusom č. 39, 45 smer centrum mesta (4. zást.)

PARKOVANIE
• Za budovou VÚC a Obvodného úradu – strážené a platené parkoviská
• Pred hotelom Šariš – vzdialený cca 150 m od Obvodného úradu – strážené a platené parkovisko

SPÔSOB PLATBY
• v hotovosti pri registrácii
• poštovou poukážkou
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 11. 2017)
• majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 71217
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na podujatie.

SESTRY SA MUSIA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY NA PORTÁLI SKSaPA

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top