Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIX. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

    07.12.2017 | Sála B Obvodného úradu,
    Sála A Obvodného úradu, Prešov – Sekcia ošetrovateľstva Námestie mieru 3, Prešov

SEKRETARIÁT

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
mobil: 0903 224 625
tel.: 421 2 55 64 72 47
e-mail: marketing@amedi.sk

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top