Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XI. Sympózium detskej oftalmológie

    22.-23. 5. 2015 | Hotel Saffron Radlinského 27, 811 07 Bratislava

VÝBOR

Organizátor
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK

Predseda organizačného výboru

prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.

Organizačný výbor
prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
MUDr. Barbora Kostolná, PhD.
MUDr. Beáta Bušányová, PhD.
MUDr. Monika Gromová, PhD.
MUDr. Zuzana Prepiaková
MUDr. Iveta Elizová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top