Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XI. Sympózium detskej oftalmológie

    22.-23. 5. 2015 | Hotel Saffron Radlinského 27, 811 07 Bratislava

REGISTRÁCIA/POPLATKY

Registrácia
22.-23. máj 2015, Hotel Saffron****
Radlinského 27, Bratislava
(pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku)

Registračný poplatok
Členovia SOS a ČOS ostatní lekári nepracujúci dôchodcovia
do 31. 03. 2015              70 €            
90 € 10 €
po 31. 03. 2015 90 € 110 15 €
na mieste        
110 € 130 € 20 €

Registračný poplatok SESTRY  30 €

Registračný poplatok
zahrňuje
• účasť na odborných prednáškach
• všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška

Kongresové materiály (taška, zborník) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní stanovených termínov.

Spôsob platby

• prevodom na účet
• v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu:

A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 210515
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa
Aj v prípade platby na účet je potrebné vyplniť on-line registráciu. 


INÉ POPLATKY

Obed 22.05.2015                           8€

Spoločenský večer 22.05.2015    10€

(platba v hotovosti pri registrácii)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top