Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XI. Sympózium detskej oftalmológie

    22.-23. 5. 2015 | Hotel Saffron Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Dôležité informácie

Dôležité dátumy
13. 03. 2015 prihláška na aktívnu účasť a zaslanie abstraktu
31. 03. 2015 prihláška na pasívnu účasť za zníženú cenu
30. 04. 2015 prihláška na pasívnu účasť
22.-23. 05. 2015 konanie sympózia

Zasielanie prihlášok
Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 13.03.2015
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu
Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu mailom na kongresový sekretariát
Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk
Abstrakty budú uverejnené v zborníku registrovanom v ISBN systéme
Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu

P
asívna účasť
Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 30.04.2015
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky
Online registrácia na www.amedi.sk/kongresy-podujatia (sem kliknúť)

Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME

Pasívna účasť:

22. 05. 2015                      7 kreditov
23. 05. 2015                      3 kredity
22.-23. 05. 2015    spolu 10 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autor prednášky, (lekár, sestra)         10 kreditov
posteru, panelovej diskusie
domáci spoluautor prednášky (lekár, sestra)    5 kreditov
posteru, panelovej diskusie
zahraničný autor prednášky                          15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky                  10 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top