Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
    DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV

    22.-23.09.2017 | Hotel Pod zámkom Hurbanovo námestie 1581/2, 972 01 Bojnice

Výbor

Prezident kongresu 
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Vedecký výbor

MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Jarmila Kabátová, PhD.
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Emese Majorová
MUDr. Iveta Valachová

Organizačný výbor
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Jarmila Kabátová, PhD.

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top