Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
    DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV

    22.-23.09.2017 | Hotel Pod zámkom Hurbanovo námestie 1581/2, 972 01 Bojnice

Registračný a iné poplatky

Registračný poplatok
Do 10.09. 30€
Po 10.09 a na mieste 35€

Zvýhodnené registračné poplatky platia pre úhradu prevodom, pri dodržaní stanovených termínov. Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.


Iné poplatky
Obed 22.09. 5€
Diskusný večer 22.09. 5€
Obed 23.09. 5€

Uhradené poplatky sú nevratné.

Spôsob platby

- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 09. 2017)
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 220917
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
- v hotovosti pri registrácii

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa. Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top