Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    26. - 28. 4. 2018 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Výbor

PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Milan Kuchta CSc., mim. prof.
MUDr. Peter Makara, MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH


ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová
marketing@amedi.sk
0903 224 625

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, Bratislava 831 01

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top