Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    26. - 28. 4. 2018 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Dôležité informácie

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
23. 02. 2018       Prihláška na aktívnu účasť + abstrakty
01. 03. 2018       Prihláška na pasívnu účasť – zľavnený registračný poplatok

REGISTRÁCIA
26. 04. 2018 9:00 ‒ 13:00
27. 04. 2018 8:00 ‒ 13:00
28. 04. 2018 8:00 ‒ 10:00

ODBORNÝ PROGRAM
26. 04. 2018

14:00 (Slávnostné otvorenie kongresu)
14:30 ‒ 18:30 (prednášky)
27. 04. 2018

09:00 ‒ 11:00 (posterová sekcia)
12:30 ‒ 18:30 (prednášky)
28. 04. 2018

09:00 ‒ 12:30 (prednášky)
13:00 (ukončenie kongresu)

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

PARKOVANIE
Dovolíme si Vás upozorniť, že Hotel Patria od 01. 12. 2017
účtuje za parkovanie v garáži poplatok 1 miesto v garáži/1 deň = 12 €.
Parkovanie na parkovisku pred hotelom ostáva zdarma.
Parkovné treba uhradiť na recepcii hotela.

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie

POSTERY
Rozmer (výška x šírka) 120 x 100 cm

Sli.do
interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

ABSTRAKTY
Akceptovaný je štrukturovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman,
veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top