Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    26. - 28. 4. 2018 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Registrácia/poplatky

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
23. 02. 2018    Prihláška na aktívnu účasť + abstrakty
01. 03. 2018    Prihláška na pasívnu účasť – zľavnený registračný poplatok

REGISTRAČNÝ POPLATOK

   do 01.03.2018 po 01.03.2018
Členovia SEVS 30 € 40 €
Ostatní  50 € 60 €
- registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii (prednáška, poster)
- zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet
- zvýhodnené registračné poplatky platia v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanovených termínov

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHRŇUJE
účasť na odborných prednáškach
všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
DPH
 materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

POPLATKY

Večera (26. 04. 2018)
15 €
Obed (27. 04. 2018) 10 €
Spoločenský večer (27. 04. 2018) 20 €


SPÔSOB PLATBY

- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 18. 04. 2018)

  majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                       Banka: UniCredit Bank
                       Číslo účtu: 1026852003/1111
                       Variabilný symbol: 27418
                       SWIFT: UNCRSKBX
                       IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                       Poznámka: meno účastníka
- v hotovosti pri registrácii

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 24.03.2018. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top