Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    26. - 28. 4. 2018 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Témy

I. Problémy Národného imunizačného programu SR
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)

II. Vírusové hepatitídy – aktuálny problém

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
(maria.avdicova@vzbb.sk)

III. Osýpky, mumps, rubeola

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)

IV. Prevencia bakteriálnych a vírusových infekcii CNS

doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
(igor.kohl@seznam.cz)

V. Reakcie po očkovaní – pravé a falošné

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
(urbancikova@dfnkosice.sk)

VI. Očkovanie rizikových skupín

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
(pavol.simurka@gmail.com)

VII. Varia

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
(stefkovicova@gmail.com)

PRIHLÁŠKY PREZENTÁCII BEZ DODANÉHO ABSTRAKTU
NEBUDÚ ZARADENÉ DO PROGRAMU.
PRIHLÁŠKY K AKTÍVNEJ ÚČASTI, ABSTRAKTY A PRIHLÁŠKY
K PASÍVNEJ ÚČASTI PROSÍM ZASIELAJTE:
(v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke)

• elektronicky cez online registráciu
• alebo mailom na marketing@amedi.sk

OBSAH PREDNÁŠKY KONZULTUJTE SO ZOSTAVOVATEĽOM
BLOKU Z PROGRAMOVÉHO VÝBORU.


GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top