Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    16. - 17. 10. 2018 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 2323/11, 940 02 Nové Zámky

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11 A

Termín konania
16. – 17. október 2018

Hlavné témy

• Skúsenosti s novými postupmi v resuscitácii
• Ošetrovateľská starostlivosť o fyziologických novorodencov
• Dojčenie
• Varia

Program
16. 10. 2018 – Registrácia od 7:30
17. 10. 2018 – Registrácia od 8:00

Dôležité dátumy
Prihláška k aktívnej účasti: do 31. 8. 2018
Prihláška k pasívnej účasti: do 30. 9. 2018

Prezentácie
Prihlasovanie cez A-medi
Počet účastníkov konferencie: max. 250
Trvanie prednášok: 10 minút (ak nie je s autorom dohodnuté inak)
Forma prezentácie: prednáška (PowerPoint)

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top