Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    16. - 17. 10. 2018 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 2323/11, 940 02 Nové Zámky

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Odborný garant
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.

Organizačný výbor

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Bc. Mária Hegedusová
Andrea Hrdlíková
Bc. Martina Kovárová
Bc. Magdaléna Treciaková

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top