Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    16. - 17. 10. 2018 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 2323/11, 940 02 Nové Zámky

REGISTRÁCIA A POPLATKY

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Registračný poplatok

Registračný poplatok do 30.9. 2018 na mieste
Členovia SSSaPA pri SLS 10 € 15 €
Členovia SKSaPA 10 € 15 €
Nečlenovia 15 € 20 €
Zamestnanci FNsP Nové Zámky 5 € 5 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, pri dodržaní stanovených termínov. Prvý autor je oslobodený od platby registračného poplatku.


Iné poplatky

Obed 16. 10. 2018: 5 €
Obed pre účastníkov sa bude podávať v jedálni FNsP Nové Zámky

Pracovný večer 16. 10. 2018 o 19:00: 15 €
Výcvikové stredisko, Slovenská ulica, Nové Zámky

Spôsob platby:

– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o

Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 161018

Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top