Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Neurologický spolok Kramáre
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
  SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
  SEKCIA PRE SCLEROSIS MULTIPLEX PRI SNeS
  II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK
  a Univerzitnej nemocnice Bratislava
  A-medi management

  8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

  31. 01. - 01. 02. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

  Pod záštitou Andrey Kalavskej ministerky zdravotníctva SR

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Hlavné témy

1.    Aktuálne trendy v manažmente SM (ECTRIMS odp., liečba)
2.    Kognitívna dysfunkcia a neuropsychologická problematika
       pacienta s SM
3.    Rádiológ a SM – aplikácia v klinickej praxi a budúcnosť
4.    MS like ochorenia, kde sme dnes?
5.    Komplementárna liečba SM (strava, cvičenie, ..)
6.    Kazuistiky
7.    Varia
Hotel Bratislava | 8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

Hotel Bratislava

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top