Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Neurologický spolok Kramáre
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
  SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
  SEKCIA PRE SCLEROSIS MULTIPLEX PRI SNeS
  II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK
  a Univerzitnej nemocnice Bratislava
  A-medi management

  8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

  31. 01. - 01. 02. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

  Pod záštitou Andrey Kalavskej ministerky zdravotníctva SR

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.
congress hotel banner

Hotel Bratislava

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

ÚVOD

Hlavné témy

1.    Aktuálne trendy v manažmente SM (ECTRIMS odp., liečba)
2.    Kognitívna dysfunkcia a neuropsychologická problematika
       pacienta s SM
3.    Rádiológ a SM – aplikácia v klinickej praxi a budúcnosť
4.    MS like ochorenia, kde sme dnes?
5.    Komplementárna liečba SM (strava, cvičenie, ..)
6.    Kazuistiky
7.    Varia
congress hotel banner

Hotel Bratislava

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top