Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    31. 01. - 01. 02. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Dôležité informácie

Dôležité dátumy
•   10. 12. 2018 – prihláška na aktívnu účasť (prednáška/e-poster)
     prostredníctvom online registrácie na email:
     steiningerova@amedi.sk
    – o zaradení prednášky/e-posteru rozhoduje organizačný výbor
•   15. 1. 2019 – prihláška na pasívnu účasť
•   15. 1. 2019 – zasielanie abstraktov na email: steiningerova@amedi.sk

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Štruktúra abstraktu
Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno
prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.

Členenie abstraktu
Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štruktúrovaný abstrakt treba odoslať e-mailom v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman,
veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu prednáška/poster.

(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, vo vytlačených abstraktoch bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)

E-poster
-    e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
-    veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
-    súbor následne uložte vo formáte .pdf
-    aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty,
     grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov,
ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top