Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    31. 01. - 01. 02. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Poplatky

Registračný poplatok
Do 15. 11. 2018 – 50 €
Po 15. 11. 2018 a na mieste – 70 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Iné poplatky
Obed 31. 1. 2019 – 5 €
Večera 31. 1. 2019 – 10 €

Spôsob platby
•   prevodom na účet (prosíme uhradiť do 23. 1. 2019)
    - majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
    Banka: UniCredit Bank • Variabilný symbol: 310119
    SWIFT: UNCRSKBX • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
    Poznámka: meno účastníka
•   v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top