Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    31. 01. - 01. 02. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Výbor

Organizačný výbor
prof. MUDr Peter Valkovič, PhD.
prezident kongresu
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
čestná prezidentka kongresu
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
predsedníčka výboru
darinaslezak@gmail.com

MUDr. Anna Cvengrošová

MUDr. Martin Karlík, PhD.
MUDr. Slavomíra Kováčová
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
MUDr. Ingrid Menkyová
doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
MUDr. Natália Šabíková
MUDr. Veronika Šefčíková
MUDr. Jana Švantnerová
MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Vedecký a programový výbor
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. Anna Cvengrošová
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, Csc.
MUDr. Slavomíra Kováčová
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Organizačný sekretariát
Mgr. Klára Steiningerová
steiningerova@amedi.sk
0911 038 002, 02/ 556 472 47
A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top