Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • II. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE
    A KARDIOLÓGII

    8. 2. – 9. 2 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Videozáznam z prednášok

Piatok 8. februára 2019

15:30 Otvorenie

15:40 – 17:10 Interná medicína I
Predsedníctvo: Lazúrová I., Kiňová S.

1. Štěpán J., Killinger Z., Payer J. (Bratislava): Osteogenesis imperfecta u dvoch súrodencov.
2. Seko I., Jurkovičová I., Wagnerová H., Martinka J., Šteňová E. (Bratislava): Guillain-Barré syndróm ako manifestácia systémového lupus erythematosus.
3. Sotak Š., Benhatchi K., Mitníková M. (Košice): Myopatia - dva v jednom.
4. Michalová R. ml., Maňková A., Ježíková A., Vnučák M., Graňák K., Stašková K., Korpallová B., Kuhnelová L., Mikulová D., Nehaj F., Makovický P., Galajda P., Mokáň M. (Martin): Komplikovaný priebeh gravidity u pacientky s novodiagnostikovaným systémovým lupus erythematosus.
5. Tobiáš D., Brázdilová K., Payer J. (Bratislava): Mikroskopická polyangiitída.
6. Tosecká R. (Dunajská Streda): Anemický syndróm v úvode systémovej vaskulitídy – granulomatóza s polyangiitídou (GPA).
7. Tomáš Ľ., Brúsik M., Lazorčák M. (Košice): Raritná príčina chylothoraxu u mladej ženy.

17:10 – 17:30 Prestávka

17:30 – 19:00 Kardiológia I
Predsedníctvo: Goncalvesová E., Dúbrava J.
1. Dokupilová A., Kónya Š., Juskanič D. (Nitra): Keď cement stvrdne na nesprávnom mieste.
2. Hricová K., Kužma P., Vaňová N., Tomková S. (Košice-Šaca): Od uroinfekcie k endokarditíde.
3. Rošková E., Jesenský T., Kafková B. (Košice): Nezvyčajný klinický obraz aortálnej stenózy.
4. Jakubová M., Mišíková S., Komanová E., Stančák B. (Košice): Môže za to rivaroxaban?
5. Poláková D., Murín P., Szakács M. (Košice): Raritná príčina rezistentnej anginy pectoris a recidivujúceho akútneho koronárneho syndrómu u pacientky so známou predispozíciou k hypersenzitívnej reakcii.
6. Roháč Ľ. (Nitra): Ako vieme pomôcť vysoko rizikovému pacientovi s aterosklerózou.
7. Jamrišková L. (Martin): Komorová tachykardia - výlet so šťastným koncom.

19:00 – 19:30 PREZENTÁCIA POSTEROV č. 1-8 A DISKUSIA
Predsedníctvo: Mokáň M., Mitro P.

Sobota 9. februára 2019

8:20 – 9:50 Interná medicína II
Predsedníctvo: Lazúrová I., Mokáň M.

1. Bystrianska N., Skladaný L. (B. Bystrica): Akútna pankreatitída ako nezvyčajná manifestácia Burkittovho lymfómu.
2. Juríček R., Szántová M. (Bratislava): Športom ku zdraviu? Hepatotoxicita anabolických steroidov.
3. Chovanec J. (Bardejov): Komplikovaný priebeh echinokokózy u mladého pacienta.
4. Gombošová L., Deptová J., Podracký J., Farkaš D., Lazúrová I. (Košice): Vážna komplikácia liečby črevného zlyhania – popis prípadu.
5. Mojtová E., Grigerová M., Hamidová O., Hanajíková J., Podoba J. (Bratislava): Náhodne zistený feochromocytóm u 33-ročného pacienta s Lynchovým syndrómom.
6. Filipová L., Babjaková K. (Košice – Šaca): Čo všetko dokáže odhaliť „jedna“ dávka dexametazónu.
7. Birčáková A., Behulová Z. (Žilina): Medulárny karcinóm štítnej žľazy u polymorbídnej pacientky.
8. Benko J., Kūhnelová L., Horná S., Krivuš J. (Martin): Diabetes mellitus, alebo pankreatitída?

9:50 – 10:10 prestávka

10:10 – 11:40 Kardiológia II
Predsedníctvo: Goncalvesová E., Dúbrava J.

1. Bolek T., Samoš M., Škorňová I., Stančiaková L., Korpallová B., Galajda P., Kubisz P., Staško J., Mokáň M. (Martin): Nové orálne antikoagulanciá u pacienta po gastrektómii: sú všetky rovnako účinné?
2. Čambál D., Pokšiva T., Ťažký V. (Trnava): Raz vidieť je viac ako veľakrát počuť.
3. Kozlovský M. (Myjava): Srdcové zlyhávanie dnes – „Doktore už neživorím, žijem!“
4. Potočárová M., Bulas J., Lazurová L., Chňupa P. (Bratislava): Akútne mechanické komplikácie – keď jedna nestačí.
5. Šimovičová V., Danková M., Luknár M., Lesný P., Goncalvesová E. (Bratislava): Zriedkavá príčina hypertrofickej kardiomyopatie.
6. Lazúrová Z., Kseničová D., Bavoľárová M., Palko S., Nižňanská V., Tkáč I. (Košice): Zriedkavá príčina hemoptýzy.
7. Varga T., Vargová T., Lukán N., Valočík G. (Košice): Keď život víťazí nad smrťou – homozygotná familiárna hypercholesterolémia – Quo Vadis?

11:40 – 12:15 PREZENTÁCIA POSTEROV 9-17 A DISKUSIA
Predsedníctvo: Kiňová S., Mitro P., Lazúrová I.

12:20 – 13:00 Ukončenie a vyhlásenie víťazov

Postery:
1. Samoš M., Bolek T., Škorňová I., Stančiaková L. , J. Ivanková J., Kovář F., Kubisz P., Staško J., Galajda P., Mokáň M. (Martin): Rivaroxaban v liečbe heparínom indukovanej trombocytopénie.
2. Papinčák J. (Bratislava): Pacient s fibriláciou predsiení so “štrukturálnym” poškodením srdca a s intoleranciou amiodarónu.
3. Balážová K., Beer I., Čunderlík P., Poláková - Mištinová J. (B. Bystrica, Ružomberok): Embryonálny rabdomyosarkóm v dospelosti.
4. Kameník M., Štros P., Heřman D., Veselá J., Procházková R., Osmančík P., Čurila K. (Praha): Kardiomyopatie způsobená pravokomorovou stimulací: resynchronizace pomocí stimulace Hisova svazku.
5. Hlavatá T., Kokles M., Szántová M. (Bratislava): Nediagnostikovaná bikuspidálna aortálna chlopňa- kde sa stala chyba?
6. Živčáková V., Sedláková I., Midlík S., Orolínová M. (Levoča): Vzácna príčina krvácania u pacientky s dlhodobou antikoagulačnou liečbou po náhrade aortálnej chlopne mechanickou protézou.
7. Vachulová A. (Bratislava): Keď jedno balenie priamych orálnych antikoagulancií nestačí. Kazuistika pacientky, ktorá užívala antikoagulačnú liečbu.
8. Kūhnelová L., Benko J., Horná S., Korpallová B., Krivuš J. (Martin): Pankreatitída, alebo diabetes mellitus?
9. Horná S., Mikulová, S., Krivuš J., Korpallová B., Kühnelová L., Mokáň M. (Martin): Počúvaj pacienta, hovorí ti diagnózu.
10. Kopalová I. (Žilina): Subakútna spontánna femoro-popliteálna flebotrombóza pravej dolnej končatiny u 37-ročného muža s nediagnostikovanou pľúcnou embóliou v úvode ochorenia.
11. Gaľa I., Baltesová T., Michlík J., Závacký P., Baumőhlová H., Beňa Ľ. (Košice): Transplantácia obličky od darcu s rabdomyolýzou.
12. Nováková A., Majdák P. (Bojnice): Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe komplikovanej recidivujúcej kolitídy spôsobenej Clostridium difficile.
13. Smaha J., Kužma M., Payer J. (Bratislava): Bilaterálny feochromocytóm.
14. Šafčák D., Sotak Š., Kučinský B., Andrašina I. (Košice): Megavitamínová terapia – kazuistika.
15. Šoltés J., Rudnay M., Sotak Š., Jurčová I. (Košice): Bolesť na hrudníku s vyžarovaním do krku a ramena – nie vždy sa jedná o AKS.
16. Vrbová P., Páleníková P., Payer J. (Bratislava): Primárna hyperparatyreóza, kazuistika.
17. Horváthová D., Mistrík M., Martinka J., Martišová M., Magyaricsová I., Farkaš F., Bátorová A. (Bratislava): Úskalia diagnostiky TMA-aHUS alebo TTP?

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top