Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • II. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE
    A KARDIOLÓGII

    8. 2. – 9. 2 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Informácie

REGISTRAČNÝ POPLATOK:
Do 15. 12. 2018  Po 15. 12. 2018 a na mieste
30 €  40 €

Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri doržaní stanoveného termínu. Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

STRAVA:
Diskusný večer a občerstvenie 8. 2. 2019 – 20 €
Obed a občerstvenie 9. 2. 2019 – 10 €

SPÔSOB PLATBY
Majiteľ účtu: A-medi management s.r.o.
Banka: UniCredit Bank

SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003

Variabilný symbol: 8219
Poznámka: meno účastníka


V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top