Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • SLOVENSKÁ INTERNISTICkÁ SPOLOČNOSŤ
  pod odbornou garanciou:
  SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

  II. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE
  A KARDIOLÓGII

  8. 2. – 9. 2 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

  8.- 9. 2. 2019

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
Holiday Inn | II. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE <br>A KARDIOLÓGII

Holiday Inn

Športová 568/2, 010 10 Žilina

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top