Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK

    15. 03. – 16. 03. 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

    15. - 16. 3. 2019

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vedecký a programový výbor
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Témy
Cerebrovaskulárne ochorenia (Stroke)
Pohybové ochorenia (Movement disorders)
Sclerosis multiplex (Multiple sclerosis)
Varia
Holiday Inn | 3. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK

Holiday Inn

Športová 568/2, 010 10 Žilina

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top