Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK

    15. 03. – 16. 03. 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Informácie a poplatky

MIESTO KONANIA
Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 568/2, 010 10 Žilina

REGISTRÁCIA
15. marec 2019 16. marec 2019
od 12:00 hod. 08:00 – 13:00 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 31. 1. 2019 od 1. 2. 2019
Členovia SNeS SLS 50 € 70 €
Ostatní 60 € 80 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

POPLATKY
Diskusný večer 15. 3. 2019 10 €
Obed a občerstvenie 16. 3. 2019 5 €

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

SPÔSOB PLATBY
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 24. 2. 2019)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 150319
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top