Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK

    15. 03. – 16. 03. 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Ubytovanie

Hotel Holiday Inn Žilina
Športová 568/2, 010 10 Žilina


1-lôžková izba / noc 2-lôžková izba / noc
90 € 105 €

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE
Mgr. Klára Steiningerová
steiningerova@amedi.sk
0911 038 002

Ubytovanie je možné rezervovať mailom na steiningerova@amedi.sk
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme mailom.
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne do 10. 2. 2019.
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. Po prijatí prostriedkov na účet A-medi management, s.r.o.,
Vám bude zaslaná faktúra. Rezerváciu ubytovanie je možnú zrušiť najneskôr do 31. 1. 2019.
Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

SPÔSOB PLATBY UBYTOVANIA
A-medi management, s. r. o.,
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 22150319
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top