Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská urologická spoločnosť

  KONFERENCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV
  FUNKČNÁ UROLÓGIA

  16. 11. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

  16. - 17. 11. 2018

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vážené kolegyne a kolegovia.Vážené kolegyne a kolegovia.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa rozhodol, že v rámci „šetrenia„ času a finančných prostriedkov spojí organizáciu dvoch významných odborných podujatí do jedného víkendového stretnutia slovenských urológov 16. a 17. novembra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline.
16. novembra 2018 sa uskutoční Konferencia neštátnych urológov s bohatým odborným programom.
Druhý ročník konferencie „Funkčná urológia – multidisciplinárne sympózium sa bude konať 17. novembra 2018.
Prvý ročník tohto podujatia mal novú platformu, ktorej princípom bolo otvorenie vzdelávania v oblasti funkčnej urológie pre všetkých, ktorí sa touto problematikou zaoberajú v rámci diagnostiky a liečby pacientov resp. patria k farmaceutickým alebo prístrojovým firmám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou aktivít v tejto oblasti. Vzhľadom k tomu, že tento princíp sa na minuloročnom podujatí osvedčil, pripravuje Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti v tomto duchu aj terajšie podujatie. Odborný program budú tvoriť významní domáci i zahraniční prednášatelia z Českej republiky resp. Anglicka.

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu, ktorá bude dôležitá pre prípravu ďalších ročníkov konferencie pod záštitou Slovenskej urologickej spoločnosti.

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti
Holiday Inn | KONFERENCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV <br>FUNKČNÁ UROLÓGIA

Holiday Inn

Športová 568/2, 010 10 Žilina

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top