Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONFERENCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV
    FUNKČNÁ UROLÓGIA

    16. 11. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Registračný a iné poplatky

Registračný poplatok: 50 €

Iné poplatky
Diskusný večer 16. 11. 2018 15 €
Obed a občerstvenie 17. 11. 2018 10 €

Spôsob platby
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10. 11. 2018)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 171118
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top