Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONFERENCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV
    FUNKČNÁ UROLÓGIA

    16. 11. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Ubytovanie

Ubytovanie
Hotel Holiday Inn
Žilina

Cena ubytovania:
Jednolôžková izba 90 €
Dvojlôžková izba 105 €
*cena zahŕňa raňajky

Ubytovanie zabezpečuje
Mgr. Klára Steiningerová
A-medi management, s. r. o.
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk

Ubytovanie je možné rezervovať mailom na steiningerova@amedi.sk. Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme mailom. Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne do 20. 10. 2018. Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. Po prijatí prostriedkov na účet A-medi management, s.r.o., Vám bude zaslaná faktúra. Rezerváciu ubytovania je možné zrušiť najneskôr do 20. 10. 2018. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob platby – ubytovanie
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 20. 10. 2018)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 181118
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie

Rezidenti
sLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje. Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim. Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov. Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné plnenie za ubytovanie. Informácia o výške nepeňažného plnenia Vám bude zaslaná poštou.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top