Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONFERENCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV
    FUNKČNÁ UROLÓGIA

    16. 11. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Výbor

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

MUDr. Ladislav Macko

VEDECKÝ VÝBOR

doc. MUDr. Ivan Minčík,PhD.
MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
Prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD,FEBU
MUDr. Peter Kertes
Prim. MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
Prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH
MUDr. Marko Jozef

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top