Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Sekcia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie
  a výživy
  Slovenská gastroenterologická spoločnosť

  VIII. Kongres slovenských
  a českých pediatrických gastroenterológov

  1. - 3. 10. 2020 | Holiday Inn Hornopotočná 5
  917 01 Trnava

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod


Po dôkladnom zvážení a jednoznačnom odsúhlasení všetkých členov výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy pri SGS z dôvodu 2. vlny pandémie koronavírusu a zhoršujúcej sa situácie v počte nakazených rušíme pripravovanú akciu Kongres Slovenských a Českých pediatrických gastroenterológov, ktorý sa mal konať v dňoch 1. - 3. októbra 2020. 

Za porozumenie ďakujem,

MUDr. Iveta Čierna, PhD


Prezident kongresu

MUDr. Tibor Silný

Vedecký výbor
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Katarína Gubáňová
MUDr. Jarmila Kabátová, PhD.
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Iveta Valachová
Organizačný výbor
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Tibor Silný
MUDr. Jarmila Kabátová, PhD.

Organizačne zabezpečuje
Ing. Dana Chodasová
A-medi management, s. r. o.
Bárodšova 2, 831 01 Bratislava
mobil: 0903 224 625
marketing@amedi.sk
Holiday Inn | VIII. Kongres slovenských <br>a českých pediatrických gastroenterológov

Holiday Inn

Hornopotočná 5
917 01 Trnava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top