Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. Kongres slovenských
    a českých pediatrických gastroenterológov

    1. - 3. 10. 2020 | Holiday Inn Hornopotočná 5
    917 01 Trnava

ORGANIZAČNÉ POKYNY


Registračný poplatok

do 30. 8. 2020 od 1. 9. 2020
Členovia SGS, ČGS 35 € 40 €
Nečlenovia 45 € 50 €

Zvýhodnené registračné poplatky platia pre úhradu prevodom, pri dodržaní stanovených termínov.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Iné poplatky
2. 10. 2020 3. 10. 2020
Obed 10 € 10 €
Spoločná večera 20 €

Spôsob platby 

– prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 11020 (v prípade online registrácie použite číslo zálohovej faktúry)
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu. V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top