Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. Kongres slovenských
    a českých pediatrických gastroenterológov

    1. - 3. 10. 2020 | Holiday Inn Hornopotočná 5
    917 01 Trnava

PROGRAM


1. 10. 2020

17:00 – 19:00 Registrácia
19:00Zasadnutie výboru pracovnej skupiny pre detskú gastroenterológiu
a výživu Českej pediatrickej spoločnosti a výboru Sekcie pediatrickej
gastroenterológie, hepatológie a výživy Slovenskej gastroenterologickej
spoločnosti2. 10. 2020
07:30 – 08:00 Registrácia
08:30 – 18:00 Odborný program
19:00 Spoločná večera -Hotel Holiday Inn, Trnava

3. 10. 2020
8:30 – 13:30 Odborný program

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top