Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.

  • XVII. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

    09.-10.11.2015 | Hotel STUPKA 976 81 Horná Lehota-Tále

VÝBOR

Vedecký výbor konferencie:
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Erika Bőhmová
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Pavol Lokša
RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor:
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Blažena Pohančaníková
DAHE Ivana Pásztorová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top