Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.

  • XVII. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

    09.-10.11.2015 | Hotel STUPKA 976 81 Horná Lehota-Tále

REGISTRÁCIA A POPLATKY

Registrácia
9. novembra 2015 o 8:00 hod.
Hotel STUPKA okr. Brezno
(pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení konferenčného poplatku)

On line registrácia bola zastavená. Registrovať sa môžete na mieste. 


Konferenčný poplatok


Členovia SEVS Nečlenovia
09.11. 2015 10 € 20 €
10.11. 2015   5 € 10 €

* prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku 

Iné poplatky

09.11. 2015 10.11. 2015
Obed 5 € 5 €
Večera 5 €  


Spôsob platby
• prevodom na účet
• v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                      Banka: UniCredit Bank
                      Číslo účtu: 1026852003/1111
                      Variabilný symbol: 091115
                      SWIFT: UNCRSKBX
                      IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                      Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top