Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ
    A DORASTU LF UPJŠ a DFN
    VIII. DÉMANTOV DEŇ
    XVII. KONFERENCIA MLADÝCH PEDIATROV

    02.-03.06.2016 | Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Tajovského 1383/15, 040 01 Košice

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda organizačného výboru:
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.

doc. MUDr. I. Schusterová, PhD.,

doc. MUDr. V. Vargová, PhD.
MUDr. J. Ferenczová, PhD.,
L. Herichová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

holikova@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0904 948 664

back to top