Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ
    A DORASTU LF UPJŠ a DFN
    VIII. DÉMANTOV DEŇ
    XVII. KONFERENCIA MLADÝCH PEDIATROV

    02.-03.06.2016 | Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Tajovského 1383/15, 040 01 Košice

SPôSOB PLATBY

- Prevodom na účet (do 20. 05. 2016)
- v hotovosti pri registrácii

Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.

Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 2616
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003

Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

holikova@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0904 948 664

back to top