Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ
    A DORASTU LF UPJŠ a DFN
    VIII. DÉMANTOV DEŇ
    XVII. KONFERENCIA MLADÝCH PEDIATROV

    02.-03.06.2016 | Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Tajovského 1383/15, 040 01 Košice

ABSTRAKTY

ABSTRAKTY
Abstrakty prednášok budú uverejnené v časopise Pediatria (Bratisl.) 2016
Termín na dodanie abstraktov najneskôr do 2. 5. 2016 na e-mail: kuchta@dfnkosice.sk

POKYNY PRE PÍSANIE ABSTRAKTU:
Rozsah: 0,5-1 strana formátu A4 (max. 1800 znakov, vrátane medzier)
Riadkovanie: 1,5

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU:
Názov príspevku:
Autori: (priezvisko a iniciálka mena autora a spoluautorov)
Pracovisko: (napr. DFN Košice)
Členenie abstraktu: úvod, vlastný text, záver
E-mail prednášajúceho:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

holikova@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0904 948 664

back to top