Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ
    A DORASTU LF UPJŠ a DFN
    VIII. DÉMANTOV DEŇ
    XVII. KONFERENCIA MLADÝCH PEDIATROV

    02.-03.06.2016 | Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Tajovského 1383/15, 040 01 Košice

INFORMÁCIE

MIESTO KONANIA:
Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko,
Tajovského 1383/15, 040 01 Košice

REGISTRÁCIA:
2. jún 2016 od 7:30 – 9:30 hod. – VIII. Démantov deň
3. jún 2016 od 7:30 – 9:30 hod. – XVII. Konferencia mladých pediatrov
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku. Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

REGISTRAČNÝ POPLATOK:
2 dni – 20 € (lekári do 35 rokov 15 €)
1 deň – 15 € (lekári do 35 rokov 10 €)

KONGRESOVÝ JAZYK:
slovenský, český

POTVRDENIE O ÚČASTI:
Podujatie bude ohodnotené kreditmi CME podľa platnej vyhlášky

Pasívna účasť:
02.06.2016                                     7 kreditov
03.06.2016                                     3 kredity
Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky            15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky    10 kreditov 
(prví dvaja)                                  

domáci autor prednášky                 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky           5 kreditov
(prví dvaja)                                    


TRVANIE PREDNÁŠOK:
10 minút

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

holikova@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0904 948 664

back to top