Podujatie 7. Festival neuro kazuistík je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 7. Festival neuro kazuistík

    14. – 15. 4. 2023 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

    Pod záštitou: Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

Úvod

Vedecký a programový výbor:
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
čestný člen

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

otvorenie konferencie

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN - prezidentka SNES

Témy:
Cerebrovaskulárne ochorenia
Neuromuskulárne ochorenia
Varia
Extrapyramídové ochorenia
Epilepsie
Sclerosis multiplex

Hotel Turiec | 7. Festival neuro kazuistík

Hotel Turiec

Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top