Podujatie 7. Festival neuro kazuistík je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 7. Festival neuro kazuistík

    14. – 15. 4. 2023 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

Informácie a poplatky

MIESTO KONANIA:
Hotel Turiec
Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin 


REGISTRÁCIA:
14. apríla 2023 ...................... od 12:00 hod.

15. apríla 2023........................08:00 – 13:00 hod.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Skorá registrácia do 28. 2. 2023:

Členovia SNeS SLS do 28. 2. 2023…............70 €

Ostatní do 28. 2. 2023…................................80 €

Registrácia po 28. 2. 2023:

Členovia SNeS SLS od 1. 3. 2023…..............90 €

Ostatní od 1. 3. 2023….................................100 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu. 
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


POPLATKY:
Večera 14. 4. 2023.............................................50 €
Obed a občerstvenie 15. 4. 2023.......................30 €

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.


REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA:
–    účasť na odborných prednáškach
–    všetky materiály, program, kongresová taška
–    DPH
–    materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

 

REGISTRÁCIA:
–    na toto podujatie je nutná online registrácia vopred najneskôr do 5. 4. 2023

 

SPÔSOB PLATBY:
–    po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
–    v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
–    v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
–    registračný poplatok a stravovanie musí byť uhradené vopred najneskôr do 5. 4. 2023

–    pri registrácii na mieste negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania


POTVRDENIE O ÚČASTI:
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME. 
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok. 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top