Podujatie 7. Festival neuro kazuistík je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 7. Festival neuro kazuistík

    14. – 15. 4. 2023 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

Ubytovanie

Hotel Turiec,
Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin


1-lôžková izba / noc...................90 €
2-lôžková izba / noc...................110 €

Ubytovanie zahŕňa raňajky, miestny poplatok a DPH

Spôsob platby – ubytovanie
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10. 3. 2023)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 33140423
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie

●     pri rezervácii prosím uveďte typ izby a mená ubytovaných hostí
●     prosím, čakajte na potvrdenie rezervácie
●     rezerváciu Vám potvrdíme mailom
●     ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne do 10. 3. 2023
●     úhradu, prosím realizujte až po potvrdení rezervácie
●     po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra
●     zrušenie ubytovania po potvrdení rezervácie podlieha nasledujúcim storno podmienkam:
       30 a viac dní          0 %
       od 29 do 20 dní    30 %
       od 19 do 16 dní    50 %
       od 15 do 8 dní      70 %
       od 7 – 0 dní        100 %
 

 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top