Podujatie 7. Festival neuro kazuistík je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • 7. Festival neuro kazuistík

  14. – 15. 4. 2023 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

Aktívna účasť

POKYNY PRE AUTOROV:

 • Kazuistika na témy: Cerebrovaskulárne ochorenia, Neuromuskulárne ochorenia, Varia, Extrapyramídové ochorenia, Epilepsie, Sclerosis multiplex.
 • Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov (priezvisko a iniciálka mena, prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská.
 • Akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4.  Ako  prílohu je možné vložiť dôležitý obrázok, tabuľku alebo graf.
 • Názov prezentácie a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy.
 • Do abstraktu, prosím vložte čestné vyhlásenie, že kazuistika nie je zjavnou ani skrytou propagáciou akéhokoľvek lieku, zdravotného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky. Vedecký výbor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásenú kazuistiku, ak ju posúdi ako porušenie nestrannosti autorov v tomto zmysle.
 • Prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium, ktoré bude odpovedať prostredníctvom hlasovacích zariadení.
 • Akákoľvek obrazová dokumentácia a videodokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta.
 • Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk najneskôr do 1. 3. 2023.
 • Všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk.
 • Maximálny časový rozsah prednášky je 10 min., e-poster 3 min.

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Moja zóna - Podujatia.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Moja zóna - Podujatia - Pridať abstrakt.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • O prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor.
 • Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú prezentáciu do programu ako prednášku alebo e-poster. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov.
 • O prijatí práce do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Autori, ktorí majú spracovať kazuistiky formou e-posteru, dostanú ihneď pokyny k spracovaniu.
 • Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia.
 • Súťaž o najlepšie prezentácie vyhodnotí nezávislá porota a výsledky budú zverejnené počas podujatia.
 • V prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie zverejnený na www.amedi.sk.
 • Prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku.
 • Práce, ktoré sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste, budú po náležitom spracovaní uverejnené ako kazuistiky v časopise Neurológia.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top