Podujatie XIV. Slovenský vakcinologický kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. Slovenský vakcinologický kongres

    1. – 3. 6. 2023 | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

 

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. 
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Peter Makara, MPH
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

 

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.  
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.   
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH                
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA  
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH  
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH  
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH  

 

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Martina Novosedlíková – A-medi management, s.r.o.
novosedlikova@amedi.sk, 0904 948 664
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Grandhotel Praha Tatranská Lomnica | XIV. Slovenský vakcinologický  kongres

Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top