Podujatie XIV. Slovenský vakcinologický kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. Slovenský vakcinologický kongres

    1. – 3. 6. 2023 | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry

Aktívna účasť

Termín na aktívnu účasť:

31. 3. 2023     –    Prihláška na aktívnu účasť + abstrakty

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie.

 

E-POSTERY

  • e-postery prosím pripravte ako jednu snímku (na šírku) v programe PowerPoint
  • veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (úprava veľkosti možná cez horné menu NÁVRH/Veľkosť snímky)
  • súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu novosedlikova@amedi.sk v termíne do 25. 5. 2023
  • aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word

 

Sli.do
Interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

Abstrakty
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
 

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

 

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver. Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

 

Prihlášky prezentácií bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu 
Prihlášky k aktívnej účasti, abstrakty a prihlášky k pasívnej účasti prosím zasielajte v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke:
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na novosedlikova@amedi.sk


Obsah prednášky konzultujte so zostavovateľom bloku z programového výboru

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top