Podujatie XIV. Slovenský vakcinologický kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. Slovenský vakcinologický kongres

    1. – 3. 6. 2023 | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry

Bloky prednášok

Národný imunizačný program – plnenie a úskalia
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)

Staronové hrozby
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)
 
Covid-19 a postcovidové obdobie
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA 
(jesenak@gmail.com) 
 
Kazuistiky ochorení preventabilných očkovaním 
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
(ingridurbancikova@gmail.com)

Prevencia HPV infekcií
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. 
(maria.avdicova@vzbb.sk) 
 
Cestovanie a očkovanie
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
(igor.kohl@seznam.cz)

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
(stefkovicova@gmail.com)
 
Varia
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
andrea.kolosova@gmail.com
 
Postery
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
(tibor.baska@uniba.sk)
 

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top