Podujatie XXXII. Getlíkov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
  pod odbornou garanciou:
  Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU a UNB
  LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
  UN Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

  XXXII. Getlíkov deň

  16. 3. 2023 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

  CELOSLOVENSKÁ PRACOVNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Prezidentka konferencie
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com


Koordinátori vedeckého programu
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.


Dátum a miesto konania
16. marec 2023
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Začiatok podujatia 8:30 – 18:00 hod.

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda | XXXII. Getlíkov deň

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top