Podujatie XXXII. Getlíkov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. Getlíkov deň

    16. 3. 2023 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

Organizačný sekretariát

Simona Horská
A-medi management, s. r. o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava
e-mail: horska@amedi.sk, tel.: +421 903 224 625, www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top