Podujatie XXXII. Getlíkov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. Getlíkov deň

    16. 3. 2023 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

Informácie a poplatky

Online registrácia nutná vopred

Registrácia
7:30 – 8:30 hod.


Registračný poplatok
Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, kongresové materiály
a občerstvenie.

Kongresové materiály a občerstvenie garantujeme len zaregistrovaným účastníkom,
po dodržaní stanovených termínov.

Lekár........................................................ 25 €
Sestra – členka SK SaPA....................... 14 €
Sestra – nečlenka................................... 20 €
Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.

 

Spôsob platby 

  • kartou
  • prevodom. Bude Vám vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
  • registračný poplatok prosíme uhradiť do 6. 3. 2023

Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 28. 2. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

  •  V hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top